Tjänster

Jour dygnet runt

Vi har jour dygnet runt för akutfall. Vi åtgärdar stopp i avlopp och andra problem med avloppsrören. Detta till fast pris. Inkluderat i detta är framkörning och en timmes arbete på plats.

Avloppssanering

Vi tar hand alla problem som kan uppstå i avlopp. Akuta stopp, dålig avrinning, problem med dålig lukt och andra problem

Rörinspektion med kamera

Vi filmar insidan av avloppsrören. På det sättet kan vi konstatera om det finns skador, eller bara ett rengöringsbehov.

Rotfräsning av avloppsrör

Vi även hjälpa till med att fras bort trädrötter som har trängt in i avloppsrören. De fräses bort med hjälp av en kätting och kan lösa problemen med inträngande rötter i ett par år. 

Försäkringsjobb

Mer information om försäkring kommer du hitta här.

Vattenprovtagning

Vi utför vattenprovtagning åt Mikro Labb. Bor ni en villa eller ett sommarhus där vattnet kan vara känsligt att dricka kan vi göra tester av kvaliteten på vattnet. 

Vi har fasta priser på alla våra tjänster.

stamspolning stockholm

Vi spolar även tak, utför dräneringar och sanerar klotter
GTM-WBNS9B8