Vi utför stamspolningar och andra avloppstjänster

Rörinspektion - Högtrycksspolning - Stopp i avlopp

Vi utför stamspolningar och andra avloppstjänster

Rörinspektion - Högtrycksspolning - Stopp i avlopp

Ledande inom stamspolning i Stockholm

Vi är firman för dig som behöver en stamspolning i Stockholm. Vi har lång erfarenhet av avloppsrensning och mycket erfarna och kompetenta medarbetare. Vi utför stamspolning och andra arbeten för privatkunder, men även större kunder, som bostadsrättsföreningar har anlitat oss med gott resultat.

Vi utför stamspolning i Stockholm och ett flertal andra tjänster, alltid på ett fackmannamässigt sätt. Vi arbetar med bästa tänkbara utrustning och sätter alltid kunden i första rummet. Våra kunder kan alltid räkna med service av bästa klass. Noggrannheten är viktig - om något går fel när man rensar avlopp så kan det kosta stora pengar. Låt oss utföra en stamspolning i Stockholm till ett bra pris - det kommer du att tjäna på i längden!

Stamspolning i Stockholm - så går det till

Stamspolningar utföres efter behov i akuta fall och åtminstone vart tionde år om man gör det i underhållssyfte.

Man börjar en stamspolning genom att spola rören i källaren ända ut till huvudledningen ute i gatan. Vill man vara säker på att man fått bort allt som finns i röret, så får man oftast gå fram och tillbaka ett antal gånger med rensslangen. Men det beror förstås på hur pass igenslammade rören är.

Det är viktigt att utföra stamspolning i förebyggande syfte. Vi rekommenderar att man spolar rör och stammar var tredje till femte år. Om man väntar med stamspolningen tills problemen blir akuta så kan det bli dyrt. Det kan även skapa mycket obehag för andra som bor i huset.

Sammanfattningsvis: om man spolar rören regelbundet så minskar man risken för läckor och vattenskador, och slipper på detta sätt mycket obehag och sparar stora pengar. Vi kan hjälpa dig med en kompetent stamspolning i Stockholm till ett bra pris.

Ett stort antal tjänster - med full garanti

Förutom stamspolning i Stockholm så utför vi även stort antal andra tjänster: vi högtrycksspolar, åtgärdar stopp och gurgel i avlopp. Illaluktande avlopp och dålig avrinning i kök kan vi också hjälpa dig med.

Vi byter även vattenlås, fixar stopp i handfat och golvbrunnar och utför underhåll av avlopp i fastigheter.

En trygghet för våra kunder

Hos oss strävar vi efter att leverera ett så väl utfört jobb som möjligt. Och när arbetet väl är utfört så vill vi att du lämnar oss med ett leende på läpparna. Som kund är det svårt att kontrollera att jobbet är väl utfört, det är därför vi alltid har full garanti på samtliga jobb vi utför.

Stopp i avloppet

Det blir allt vanligare med stopp i avloppen. Anledningen till det är att vi i dag snålar på spolvattnet. Förr diskade man under rinnande vatten och använde badkar i mycket högre utsträckning och i och med detta så spolades fett, fekalier, smuts och annat bort. Med mindre användande av spolvatten så har antalet stopp i avlopp ökat kraftigt.

Om det gurglar i avloppet så är det en viktig varningssignal, nu är det dags för en  avloppsrensning. Gurglet föregår ett stopp som sin tur ofta föregår en dyr vattenskada.

Ner i avloppet ska endast vatten, urin, fekalier och toapapper!

Behöver du akut hjälp med stopp i avloppet kan du ringa oss på 08-758 89 87

Lista på saker som kan orsaka stopp i avlopp

Hushållspapper, blöjor, bindor, tandtråd, tops, bomull, hår, pappersnäsdukar, hårstrån ska man absolut inte slänga ner i avloppet!

Fett, som frityrolja och slags matfett som smör, margarin och olivolja riskerar också att  stoppa upp ordentligt. Spola alltid av ordentligt med hett vatten om det har kommit ner fett i avloppet.

stamspolning stockholm

Så går en stamspolning till

Vi har utfört stamspolningar i många år. Vår metod är enkel och effektiv. En maskin sprutar in hett vatten i rören med högt tryck. Den kraftiga vattenstrålen får avlagringar och andra saker att lossna från rörväggarna. Slammet spolas sedan bort med vattenflödet.

Vi spolar på ett enkelt och smidigt sätt med en maskin som vi tar in i fastigheten och som utan problem kommer åt alla ytor. Maskinen lämnar heller inga spår efter sig i bostaden. En enkel metod, som dock kräver stor yrkeskunskap. Den kunnigheten finns i överflöd hos oss.

Stamspolning i  tre steg

Stamspolningen inleds alltid i källaren. Där finns uppsamlingsledningen, som spolas rent ända ut till huvudledningen.

När uppsamlingsledningen är färdigspolad så tar vi oss an de enskilda lägenheterna genom att arbeta oss nerifrån och upp i fastigheten.

Tredje steget är avluftningen. Vi spolar igenom hela avluftningen som vanligen finns på vinden. Ibland har djur tagit skydd, och dött, i avluftningen. Det tar vi också hand om när vi rensar.

Vi inspekterar också en del av rören som en del av vår egenkontroll.

Vad uppnår man med en stamspoling?

  • Rören får en längre livslängd - en mycket bra investering för framtiden.
  • Man minskar risken för stopp i fastigheten när man spolar bort avlagringar av fett.
  • Man får dessutom bort andra föremål som inte hör hemma i avloppet och blockerar flödet.

Stammens olika delar

Avloppsstammar kan delas in i tre delar:

  • Stickledning
  • Vertikal stam
  • Samlingsledning

Stickledningen, det vill säga ledningen som går från ledningen, bör spolas vart sjätte år.

Där stickledningen slutar ansluter den till den vertikala stammen. Den bör spolas åtminstone vart tionde år. Vertikalstammen ansluter i sin tur till samlingsledningen, som bör spolas vart sjätte år. Det är i samlingsledningen som problemen oftast ansamlas.

Har man stora problem med exempelvis stor ansamling av fett, så kan man spola rent med hetvatten.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med stamspolning
GTM-WBNS9B8