Rörinspektion Stockholm

Vi ger dig full koll på dina avloppssystem

Har du problem med stopp i avloppet och kan inte hitta felet? Då är det läge för en rörinspektion, inte minst om det handlar om ett återkommande problem.

Med hjälp av kamera och specialutrustning kan vi inspektera dina rör – ett effektivt sätt att fastslå hur rören ser ut på insidan. Vi dokumenterar och rapporter felen och föreslår lämplig åtgärd.

Välkommen att kontakta oss om dina rör behöver en rejäl översyn – vi är erfarna proffs när det handlar om rörinspektion i Stockholm. Vi utför dessutom en rad andra tjänster inom VVS, som högtrycksspolning, stamspolning, slamsugning, rörlokalisering, rotskärning, underhållsspolning med mera.

rörinspektion stockholm

Viktigt att genomföra regelbunden rörinspektion i Stockholm

Vi rekommenderar att du inspekterar fastighetens rör på regelbunden basis. Att noggrant inspektera rör och avlopp exempelvis vart femte år innebär att du kan hitta och reparera eventuella fel i tid, innan problemet blir har växt sig alltför stort. Ett enkelt sätt att undvika onödiga kostnader.

Vi rekommenderar även rörinspektion under vissa specifika förutsättningar. Om du misstänker att det är något fel på rören så bör de givetvis kollas upp, likaså om det kommer en obehaglig lukt från avloppet. Är ditt hus byggt före 1975 så är det extra viktigt att hålla koll på rören då tidens tand gör sitt. Om man ofta får stopp i rören så är en rörinspektion också på sin plats.

Stopp i rören kan uppstå av många anledningar

Det finns många tänkbara anledningar till att det uppstår återkommande stopp i avlopp. Långtidsanvändning kan leda till en hel del avlagringar av fett och annat. Rötter, rörbrott, saker som inte hör hemma i röret som ändå har hamnat där och mycket annat.

Om du låter oss utföra en rörinspektion genom att filma dina rör får du full kontroll över statusen på dina rör.

Våra medarbetare är erfarna och mycket kunniga när det handlar om rörinspektion. All filmning som vi utför dokumenteras i enlighet med Byggforskningsrådets specifikationer.

Fyra fördelar med rörinspektion

  • Du får veta vilket skick ditt avloppssystem är i.
  • Du förebygger stopp i avloppet.
  • Du får reda på om det är några fel med ditt avlopp.
  • Ett filmat avlopp kan enkelt renoveras med hjälp av relining. Är avloppssystemet i riktigt dåligt skick så kan det vara aktuellt med ett stambyte.

Ett bra sätt att upptäcka fel och brister

Vi kan utföra rörinspektion med kamera i rör med dimensioner från 25 millimeter och uppåt. En rörinspektion är ett mycket bra sätt att upptäcka fel och brister i ett rörsystem. En rörinspektion kan utföras med flera olika syften. Vi kan erbjuda rörinspektion avsedd för felsökning, besiktning av rörets funktion och kondition, slutbesiktning för nyanläggning eller relining samt lokalisering av skadedjur.

En gedigen helhetslösning

Vi kan erbjuda en gedigen helhetslösning när det handlar om rörinspektion i Stockholm. Om du tar kontakt med oss kan du lita på att vi kommer att behandla ditt ärende på ett skyndsamt och effektivt sätt – kundservice är alltid i fokus för oss. Allt ska bli så enkelt och smidigt som möjligt för kunden. Krånglande rör kan skapa en hel del problem både på kort och lång sikt – därför finns det mycket att vinna på att låta ett proffs ta hand om rören.

Vi dokumenterar inspektionen noga

När rörinspektionen är slutförd får du allt dokumenterat på ett USB-minne och även ett skriftligt protokoll. På det sättet får du översikt över eventuella skador och andra problem och även information om vilka åtgärder som kommer att behövas. Vi finns självklart också behjälpliga med hur du ska gå vidare med dina rör.

Rörinspektion Stockholm – ofta ställda frågor

Här är några vanliga frågor om våra tjänster inom rörinspektion

Varför behöver jag en inspektion av mina rör?

Inspektion är ett effektivt sätt att upptäcka problem, identifiera skador och förebygga underhåll. Det hjälper dig att säkerställa att dina rören fungerar som de ska och att ditt VVS-system är säkert.

Hur ofta bör jag inspektera mitt avloppssystem?

Vi rekommenderar att du gör en inspektion minst var tredje år. Om du har mycket äldre rör eller om du misstänker att de kan ha skador bör du inspektera dem oftare för att säkerställa att allt är i ordning.

Kan jag göra inspektionen själv?

Vi rekommenderar att du låter oss utföra inspektionen. Vi har all den utrustning som krävs och vi har års erfarenhet av att hitta problem som inte kan upptäckas under en vanlig visuell inspektion.

Hur lång livslängd har ett avlopp?

Det är svårt att veta på förhand hur länge ett avloppsrör kommer att hålla. Men generellt kan man säga att nyinstallerade rör bör kunna hålla mellan 30-60 år. Hur rören används och vilka förhållanden de befinner sig i förstås också avgörande när det handlar om rörens livslängd.

Är du osäker och vill veta status på ditt avloppsnät? Välkommen att boka in en rörinspektion i Stockholm hos oss.

Rörinspektion och allt inom VVS
GTM-WBNS9B8