Stamspolning Stockholm

Mer än 25 års branscherferenhet

Mer om stamspolning

Det blir allt vanligare med stopp i avloppen. Anledningen till det är att vi i dag snålar på spolvattnet. Förr diskade man under rinnande vatten och använde badkar i mycket högre utsträckning och i och med detta så spolades fett, fekalier, smuts och annat bort. Med mindre användande av spolvatten så har antalet stopp i avlopp ökat kraftigt.

Om det gurglar i avloppet så är det en viktig varningssignal, nu är det dags för en  avloppsrensning. Gurglet föregår ett stopp som sin tur ofta föregår en dyr vattenskada.

Ner i avloppet ska endast vatten, urin, fekalier och toapapper!

Listan på saker som orsakar stopp i avlopp är lång:

Hushållspapper, blöjor, bindor, tandtråd, tops, bomull, hår, pappersnäsdukar, hårstrån ska man absolut inte slänga ner i avloppet!

Fett, som frityrolja och slags matfett som smör, margarin och olivolja riskerar också att  stoppa upp ordentligt. Spola alltid av ordentligt med hett vatten om det har kommit ner fett i avloppet.

Så går en stamspolning till

Vi har utfört stamspolningar i många år. Vår metod är enkel och effektiv. En maskin sprutar in hett vatten i rören med högt tryck. Den kraftiga vattenstrålen får avlagringar och andra saker att lossna från rörväggarna. Slammet spolas sedan bort med vattenflödet.

Vi spolar på ett enkelt och smidigt sätt med en maskin som vi tar in i fastigheten och som utan problem kommer åt alla ytor. Maskinen lämnar heller inga spår efter sig i bostaden. En enkel metod, som dock kräver stor yrkeskunskap. Den kunnigheten finns i överflöd hos oss.

Stamspolning i  tre steg

Stamspolningen inleds alltid i källaren. Där finns uppsamlingsledningen, som spolas rent ända ut till huvudledningen.

När uppsamlingsledningen är färdigspolad så tar vi oss an de enskilda lägenheterna genom att arbeta oss nerifrån och upp i fastigheten.

Tredje steget är avluftningen. Vi spolar igenom hela avluftningen som vanligen finns på vinden. Ibland har djur tagit skydd, och dött, i avluftningen. Det tar vi också hand om när vi rensar.

Vi inspekterar också en del av rören som en del av vår egenkontroll.

Vad uppnår man med en stamspoling?

Rören får en längre livslängd - en mycket bra investering för framtiden.

Man minskar risken för stopp i fastigheten när man spolar bort avlagringar av fett.

Man får dessutom bort andra föremål som inte hör hemma i avloppet och blockerar flödet.

Stammens olika delar

Avloppsstammar kan delas in i tre delar: stickledning, vertikal stam och samlingsledning.

Stickledningen, det vill säga ledningen som går från ledningen, bör spolas vart sjätte år.

Där stickledningen slutar ansluter den till den vertikala stammen. Den bör spolas åtminstone vart tionde år. Vertikalstammen ansluter i sin tur till samlingsledningen, som bör spolas vart sjätte år. Det är i samlingsledningen som problemen oftast ansamlas.

Har man stora problem med exempelvis stor ansamling av fett, så kan man spola rent med hetvatten.

 

Hör av dig till oss på om du vill ha hjälp med stamspolning